Posty

Otulina rezerwatu Beka

Otulina rezerwatu Beka, to niezwykle cenny przyrodniczo obszar. To kompleks łąk i nieużytków, który niezauważenie przechodzi w podobne tereny, wzbogacone polami uprawnymi. Całość pradoliną rzeki Redy, ciągnie się do miasta o tej samej nazwie. W tym roku bezpośrednie sąsiedztwo Beki, doczekało zabezpieczania rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka, o powierzchni 795,50 ha. 
Opisywany teren ma nieco innych charakter niż sam rezerwat. Jest bardziej suchy. To za sprawą odprowadzenia wody, za pomocą licznych rowów melioracyjnych oraz kanałów. Nie jest też zalewany wodami morskimi, bo oddziela go wał przeciwpowodziowy. Skutkiem tego widoczne są różnice w awifaunie obu stref. Migrujące siewki nie zasiadają tak daleko od linii brzegowej morza, choć w otulinie spotkać można kuliki i bekasy. Pradolina Redy w odpowiednich warunkach, jak śnieżne roztopy, lub obfite jesienne opady, tworzy własne zastoiny wodne. Okresowo i miejscami pojawiają się rozległe podt…

Powiększony Rezerwat Beka ... pierwszy częściowo morski rezerwat przyrody w Polsce

Pliszkowe drzewo rezerwatu Beka

Czajki, utracony lęg w rezerwacie Beka

Kapryśna Beka

Krzyż starej osady rybackiej

Kidzina na brzegu morskim, rezerwat Beka

Rezerwat Beka ... widoki, których nie znacie

Czajki, krowy i rock and roll

Kwiecień

Początek marca ... w scenerii mglistego poranka